- Świadczyła o tym zawartość materiałów na te tematy, dobór wypowiedzi, komentarze autorów, ”paski” i zapowiedzi prowadzących wydania. Nie ma wątpliwości, że TVP, formalnie wciąż publiczna, wielokrotnie złamała swoje obowiązki ustawowe, nakazujące jej „pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność” (art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji) – wskazuje Towarzystwo.

Reklama

Towarzystwo Dziennikarskie przez tydzień (w dniach 13-19 stycznia 2020 roku) analizowało programy informacyjne trzech największych stacji: "Wiadomości" TVP, "Wydarzeń" Polsatu i "Faktów" TVN.

Z analizy wynika, że "dobór informacji w TVP i przez stacje komercyjne nie różnił się istotnie, choć sposób przedstawienia tematów i wyrażane w nich opinie były zdecydowanie odmienne" - podają Wirtualne Media.

Głównym tematem wskazanego tygodnia była ustawa sądowa, która była procedowana w Senacie i rezolucja na temat Polski i Węgier Parlamentu Europejskiego.

Towarzystwo oceniło, że "Wiadomości” uprawiały propagandę, ustawiając swój przekaz od początku wydania, w "superzapowiedzi” interpretującej najważniejszy temat dnia, choć nie zawsze był to temat pierwszy. Temu samemu celowi służyły "paski” zapowiedzi tematu, narzucające widzowi oceny, które dopiero miały wyniknąć z materiału. "Wydarzenia” nie stosowały tego chwytu, "Fakty” prawie nie miały pasków. Kolejność tematów i sposób ich przedstawienia sygnalizowały jednak sympatie polityczne tych nadawców - stwierdzono.