Celem publikacji jest propagowanie prostej polszczyzny w nieprostych dziedzinach. Ma służyć pomocą w pracy i w domu wszystkim, którzy jak my przykładają wagę do tego, aby komunikować się w jasny i przystępny sposób nawet w sprawach skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy – mówi członek Zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

Reklama

Inicjatorem publikacji jest Biuro Prostego Języka PZU. Przygotowało ją we współpracy z językoznawcami z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i pod merytorycznym patronatem tej uczelni. Posługiwanie się prostym językiem to warunek skutecznej komunikacji i dobrych relacji z klientami, akcjonariuszami i partnerami biznesowymi. Jako PZU chcemy pod tym względem wyznaczać najwyższe standardy i zachęcać do tego inne firmy. Jasny i zrozumiały język jest ważny nie tylko w biznesie. „Encyklopedia” promuje prostą i zrozumiałą polszczyznę we wszystkich dziedzinach życia - podkreśla dyrektor Biura Prostego Języka PZU Piotr Bugajski.

"Encyklopedia" składa się ze "Słownika korpomowy", który zawiera kilkaset terminów używanych w biznesie. Podaje ich znaczenie i przykłady użycia, podpowiada, czy warto się nimi posługiwać i jakimi słowami można je zastąpić. Osobną część stanowią konstrukcje językowe, które sprawiają trudność: słowa o podobnym i dlatego mylonym znaczeniu, błędne połączenia wyrazów, kalki językowe i kłopotliwe gramatycznie wyrażenia. Uzupełnieniem jest rozdział dotyczący zasad dobrej komunikacji.

PZU pionierem prostego języka

Reklama

W dziedzinie prostego języka PZU jest w biznesie pionierem. Spółka powołała Biuro Prostego Języka, które upraszcza pisma i informacje dla klientów. Stworzyło też specjalną aplikację, dzięki której pracownicy przed wysłaniem pisma lub maila mogą sprawdzić, czy tekst odpowiada regułom prostego języka i uzyskać podpowiedź, jaka forma jest właściwa.

Jako jedyny w Polsce ubezpieczyciel PZU uzyskał aż cztery "Certyfikaty prostej polszczyzny", wydawane przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, które świadczy o umiejętności jasnego i przystępnego komunikowania się z klientami. Jako pierwsza komercyjna instytucja PZU podpisał również "Deklarację na rzecz upraszczania języka", której inicjatorem było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Sygnatariuszami "Deklaracji" są m.in. ministerstwa, samorządy, ZUS, Służba Cywilna i Polska Agencja Prasowa.

"Encyklopedia prostej polszczyzny" jest bezpłatnie dostępna pod TYM internetowym adresem.