Wczoraj senacka komisja kultury i środków przekazu zajmowała się społecznym projektem reformy mediów publicznych. Prezentując go senatorom Jan Dworak - jeden z autorów, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i były prezes TVP - mówił m.in. o kruchości demokracji. O wolność, w tym wolność słowa, wciąż trzeba zabiegać - podkreślił.

Co to oznacza?

W odniesieniu do mediów publicznych oznacza to odebranie ich politykom i oddanie kontroli jak najszerszej reprezentacji społeczeństwa. Tak by z partyjnych tub propagandowych stały się one mediami obywatelskimi. Ochronę przed sięgającymi po publiczne radio i telewizję mackami polityków mają zapewnić mechanizmy regulujące powoływanie i odwoływanie władz tych spółek oraz członków organu regulacyjnego.
Reklama