W komunikacie wyjaśniono, że wniosek przewodniczącego wynika ze skarg kierowanych przez widzów do KRRiT na audycję, wyemitowaną wieczorem 15 maja 2023 r., w której satyryk Krzysztof Daukszewicz zwrócił się do prowadzącego program Tomasza Sianeckiego: Jakiej płci on dzisiaj jest? Pytanie dotyczyło Piotra Jaconia, który na zakończenie programu "Szkło kontaktowe" zapowiadał kolejną audycję. Po streszczeniu prowadzonego przez Jaconia programu Daukszewicz skomentował: Chyba ja pierdo***łem głupotę. Jego wypowiedź była słyszana przez widzów.

Reklama

Pracownik TVN24 Piotr Jacoń jest autorem "My, trans" i reportażu "Wszystko o moim dziecku", w którym opisywał swoje doświadczenia jako rodzica dziecka uważającego się za "transpłciowe". 16 maja stacja TVN24 oświadczyła, że przeprasza "wszystkich naszych widzów, a w szczególności społeczność LGBT+, za słowa, które padły we wczorajszym programie Szkło Kontaktowe".

Reklama

Ustawa o radiofonii i telewizji

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji "przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej lub dostawcy platformy udostępniania wideo lub podmiotu dokonującego zmian, modyfikacji lub innych naruszeń integralności usługi medialnej, o których mowa w art. 44b, przedstawienia materiałów, dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy lub podmiotu z przepisami ustawy, warunkami koncesji, regulaminem świadczenia usługi lub wiążącymi go aktami samoregulacji”.

Autor: Michał Szukała