W ten sposób szefowa resortu nauki odniosła się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania uczelni niepublicznych. Sędziowie uznali, że warunki uzyskania dotacji ze środków publicznych powinny być określone w ustawie, a nie poprzez rozporządzenie ministra.

Reklama

Lena Kolarska-Bobińska powiedziała, że już wkrótce tak będzie. Dodała, że nowe zapisy zostały przedstawione w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie mieli powiedzieć, że zaprezentowano im dobry kierunek zmian.

Równocześnie trybunał uznał, że w prawie o szkolnictwie wyższym brak jest jakichkolwiek konkretnych kryteriów przyznawania środków publicznych. Są w niej jedynie zasady ogólne, które mogą być realizowane w różny sposób.

Lena Kolarska-Bobińska zapowiedziała, że w najbliższym czasie wróci do rozmów na temat finansowania uczelni. Wiadomo natomiast, że kwestia finansowania studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych nie wchodzi w grę.

Minister zaznaczyła jednak, że już teraz uczelnie niepubliczne, tak jak publiczne, mogą ubiegać się o środki finansowe z programów projakościowych. Przypomniała też, że studenci uczelni prywatnych mogą od kilku lat otrzymywać wsparcie socjalne tak jak ich koledzy z uczelni państwowych.

Wniosek w sprawie przepisów dotyczących dotacji dla uczelni niepublicznych skierował do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich.