W trakcie ostatnich miesięcy udało się znacznie przyśpieszyć proces legislacyjny. W życie weszła już zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, która rozwiązała ręce naukowcom. Są oni bowiem zwolnieni z przetargów nawet do 200 tys. euro. W podkomisji sejmowej kończą się już prace dotyczące nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym - łatwiej będzie przygotować studentów i absolwentów do rynku pracy, uczelnie zyskają wsparcie w walce z niżem demograficznym, a prawa studentów i doktorantów zostaną wzmocnione.

Reklama

Ogłoszony przeze mnie "Pakiet dla humanistyki" także jest wdrażany w życie: jest zgoda podkomisji na zwiększenie puli studentów uprawnionych do bezpłatnego drugiego kierunku do 20 proc., niebawem ogłosimy także nową koncepcję kierunków zamawianych.

Udało się również zamknąć negocjacje Umowy Partnerstwa, co oznacza dla nas prawie 12 mld euro na naukę i szkolnictwo wyższe do roku 2020. W tym dochodzą 4 mld euro na finansowanie innowacji: od pomysłu do rynku.

Polska nauka i szkolnictwo wyższe są coraz lepiej promowane w świecie. „Kampania Ready, Study, Go! Poland” przynosi efekty, ruszyła strona www.go-poland.pl.

Przed przyjściem do ministerstwa wiele słyszałam o tym, że środowisko naukowe i studenckie to bardzo trudny partner do rozmów. A tymczasem współpraca układa się bardzo dobrze.