Szczęście jest stanem, który ma bardzo duży wpływ na różne wyniki kliniczne. Badania, które zostały przeprowadzone do tej pory wykazały, że nasz poziom szczęścia jest dość stabilny. Oznacza to, że jest stały nawet po bardzo pozytywnych i bardzo negatywnych doświadczeniach w życiu. Tym razem naukowcy poszli o krok dalej i sprawdzili zależność między genetyką a poczuciem szczęścia.

Reklama

Genetyka a poziom szczęścia. Jak wyglądało badanie?

W badaniu United Kingdom Biobank wzięło udział ponad 222 000 osób. Na samym początku uczestnikom zadano pytanie ”Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo jesteś szczęśliwy?”. To pytanie ponowiono po 5 latach. W obu przypadkach przeprowadzano badanie asocjacyjne całego genomu czyli GWAS. Dotyczy ono wszystkich genów, jednak jego celem jest wyłowienie tych, które mogą odpowiadać za powstawanie danego fenotypu, czyli zbioru cech danego organizmu. Wyniki GWAS połączono w celu uzyskania wielogenowej punktacji szczęścia.

Reklama

Oprócz uczestników brytyjskiego Biobanku w wieku od 40 do 70 lat, do analizy włączono także dwie kohorty. Jedną z nich stanowiły dzieci w wieku od 9 do 11 lat, zaś drugą osoby w wieku od 25 do 35 lat. Naukowcy sprawdzili. czy genetyczne predyspozycje ogólnego poziomu szczęścia mają związek z różnicami w integralności istoty białej lub w głównych strukturach mózgu. Oprócz tego przeanalizowali, czy pomiar szczęścia ma wpływ na dobrostan w każdej grupie wiekowej. Badacze pobrali próbki śliny od wszystkich uczestników, a następnie poddali je genotypowaniu. Oprócz tego każda osoba została poddana rezonansowi magnetycznemu mózgu.

Skąd bierze się nasze szczęście? Wyniki badań

Naukowcy uznali, że według genetyki uczestników szczęście jest w większości przypadków stałe przez całe życie w wieku od 12 do 73 lat. Okazało się, że ten efekt występował też u wielu przodków. Kolejnym odkryciem było to, że genetyczne predyspozycje do szczęścia wpływają na dobrostan jednostki. Nasze dobre poczucie przekłada się bowiem na uczucie spokoju, pewność siebie, zdolność do koncentracji oraz ogólną energię. Genetyka wpływa również na strukturę mózgu, która jest związana ze zdrowiem psychicznym i poznawczym.

Rezonans magnetyczny mózgu wykazał, że tylko niektóre jego obszary są związane z genetycznymi predyspozycjami do szczęścia. W kohorcie, którą tworzyły dzieci, zidentyfikowano kilka obszarów mózgu, które są powiązane z ładunkiem genetycznym odpowiadającym za jego poczucie. Co ciekawe, te regiony są silnie połączone z regulacją przyjemności.

Przeprowadzone badanie wykazało, że podłoże genetyczne warunkujące ogólny poziom szczęścia ma wpływ na pomiary szczęścia oraz ogólny dobrostan człowieka w ciągu całego życia. Nie mają przy tym znaczenia pochodzenie jego przodków oraz struktury mózgowe.