Przyszłość Portu Gdynia według naukowców z IMGW-PIB

Wyniki swoich analiz polscy naukowcy opublikowali we wrześniowym numerze międzynarodowego czasopisma naukowego TechNav. Na stronie IMGW znajdziemy omówienie tej publikacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy na swoim profilu na X (dawniej Twitter) zachęca do lektury artykułu: "Ekstremalne zagrożenia hydrologiczno-meteorologiczne w Porcie Gdynia – case study". I dodaje: "Zmiana klimatu, której efektem jest m.in. podnoszenie się średniego poziomu morza zwiększa presję na infrastrukturę portową."

Reklama

Autorzy omówienia podkreślają: "Wiedza na temat charakterystyk falowania, rozkładu prądów morskich i wahania stanu wód, szczególnie podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, jest niezbędna do prawidłowego zarządzania portami oraz planowania ich rozwoju w przyszłości" – czytamy.

Reklama

Zagrożenia dla portów: fale, prądy morskie, zmiany poziomu dna

Badacze z Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW-PIB, posługując się najnowocześniejszymi technikami modelowania ruchu fal morskich przedstawili charakterystykę siły i kierunku wiatru na obszarze portu gdyńskiego oraz prognozę wystąpienia ekstremalnych warunków falowania i stanu poziomu morza dla czterech scenariuszy w latach 2041-2100. – Prowadzone w instytucie prace umożliwiły identyfikację obszarów portowych najbardziej narażonych na ekstremalne warunki hydrodynamiczne, takie jak fale, prądy morskie i zmiany poziomu dna morskiego – tłumaczy Agnieszka Wochna z Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW-PIB., jednak z autorek artykuły w TechNav.

"Znajomość szczegółowej charakterystyki fal i prądów morskich w czasie ekstremalnych warunków sztormowych umożliwia planowanie ruchu żeglugowego i pozwala na podjęcie stosownych działań zapobiegawczych, dzięki którym ogranicza się szkody wynikające np. z nieodpowiedniego cumowania statków czy niewłaściwej ochrony wybrzeża” – ocenia Patryk Sapiega, główny autor artykułu w TechNav.

Wzrost poziomu wody w Bałtyku. Naszym wybrzeżom grozi zalanie

O zagrożeniach dla nadbałtyckich portów morskich oraz generalnie – miejscowości położonych nad Bałtykiem, mówi się głośno od dłuższego czasu. W ubiegłym roku w Polsce cytowany był np. raport "State of the Climate in Europe", z którego wynika, że ogólny wzrost poziomu wód morskich na świecie wynosi 2-4 mm/rok. Jeden z najwyższych wskaźników w tym zakresie wykazuje Morze Bałtyckie, gdzie wzrost przekracza 4 mm/rok. Według różnych scenariuszy do końca tego stulecia lustro wody może się podwyższyć minimalnie o 50-80 cm. Pesymistyczne scenariusze mówią o ponad 2 m, a nawet więcej.