Teraz Ukraina musi zmierzyć się teraz z jej słabościami wewnętrznymi, a przede wszystkim zbudować mocną gospodarkę - podkreślił prezydent. - To jest największy przeciwnik Ukrainy - jak pokonać tę barierę rozwoju ekonomicznego, bez którego ludzie ani nie uwierzą w demokrację, ani nie uwierzą w Unię Europejską, ani w dobre relacje polsko-ukraińskie - zaznaczył Bronisław Komorowski.

Reklama

Prezydent dodał, że nie trzeba sięgać po radykalne środki, aby osiągnąć dobre rezultaty. Podkreślił, że Polska ma do przekazania Ukrainie ogromną ilość doświadczeń. - Tajemnicą sukcesu przebudowy politycznej, mentalnej, ale i gospodarczej w Polsce była reforma samorządowa - powiedział prezydent. Jego zdaniem, zmiany w tym obszarze są również warunkiem sukcesu naszego sąsiada.

Komorowski zaznaczył, że drugim źródłem polskiego sukcesu jest mały i średni biznes. Jego zdaniem, rozwój mniejszych przedsiębiorstw może być drogą do "demokratyzacji stosunków w obszarze ekonomicznym. - Tędy wiedzie też droga do unarodowienia gospodarki w pełni i do sukcesu ekonomicznego odczuwanego przez przeciętnego obywatela - powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent podziękował za zaangażowanie przedstawicielom organizacji niosących pomoc dla Ukrainy. Zwrócił uwagę, że teraz możemy myśleć, jak zagospodarować z myślą o przyszłości zwycięstwo wielkiej siły na Ukrainie. Jego zdaniem, trzeba też myśleć o tym, jak współdziałanie polsko-ukraińskie uczynić fundamentem wzajemnych relacji na przyszłość.