Zaprezentowana podczas wczorajszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa przez posła Arkadiusza Mularczyka opinia przygotowana została przez Biuro Analiz Sejmowych. Dokument ten oraz dyskusja, jaka wywiązała się na wczorajszym posiedzeniu KRS, są pokłosiem publikacji DGP. Jako pierwsi ujawniliśmy, że niektórzy członkowie rady, zamiast jak do tej pory pracować w komisjach działających w radzie w tych dniach, kiedy wypadają posiedzenia plenarne, zaczęli spotykać się w innych terminach. Dzięki temu zamiast jednej diety były im wypłacane dwie – jedna za udział w posiedzeniu plenarnym, druga za udział w komisji. W tego typu posiedzeniach brał również udział poseł Mularczyk, który, zgodnie z informacjami przekazanymi przez biuro rady, miał dzięki temu otrzymać kwotę 11,6 tys. zł brutto.
To, co działo się wczoraj na posiedzeniu nowej KRS, potwierdza zaostrzający się konflikt między grupą członków tego organu, która korzystała z tych dodatkowych dochodów, a przewodniczącym Leszkiem Mazurem, który podjął kroki, by temu przeciwdziałać.
Reklama