W ustnym uzasadnieniu wyroku wskazano, że poseł na Sejm jest zobowiązany rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, ale oskarżeni ponieśli w związku z tą sprawą wiele dolegliwości jako posłowie i politycy oraz osoby prywatne.

Prokurator domagał się kary roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata i po 5 tys. zł grzywny. Obrona wnosiła o uznanie sprawy za czyn mniejszej wagi i warunkowe umorzenie procesu.

Sprawa Chaładaja i Jarmolińskiego dotyczy wydarzeń sprzed kilku lat. W marcu 2003 r. ważyły się losy ministra infrastruktury i wicepremiera w rządzie SLD-UP Marka Pola. Chaładaj i Jarmoliński głosowali za nieobecnych tego dnia Mieczysława Czerniawskiego i Alfreda Owoca.