Minister do spraw europejskich Mikołaj Dowgielewicz przyznał, że rząd nie tylko oczekuje zaangażowania się na wielką skalę banku w naszym kraju, ale także uruchomienia nowych kredytów oraz korzystnych instrumentów finansowych.

Reklama

Dlaczego w krytycznym momencie, tuż przed unijnym szczytem, Donald Tusk postanowił spotkać się z Philippe'em Maystadtem? Od wybuchu kryzysu nawet największe banki komercyjne odmawiają udzielenia kredytów na współfinansowanie inwestycji, w których partycypują unijne fundusze strukturalne. Z tego m.in. powodu opóźniają się prace przy budowie tak kluczowych projektów jak autostrada A2 Warszawa-Berlin.

EBI, który udziela preferencyjnych, przynajmniej 30-letnich kredytów, mógłby rozwiązać ten problem. W zeszłym roku bank udzielił takich pożyczek o wartości przekraczającej 60 miliardów euro.