Podkomisja ma zająć się tymi projektami oraz rządową propozycją ustawy dotyczącą dopalaczy jeszcze w czwartek.

Projektów opozycji nie popiera rząd. Jak podkreślał wiceminister zdrowia Adam Fronczak, skuteczną eliminację dopalaczy z rynku zapewnia tylko propozycja Rady Ministrów. Fronczak dodał, że projekt PiS nie jest zgodny z prawem UE. Natomiast posłowie PiS i SLD apelowali do PO o to, by podczas prac podkomisji osiągnąć porozumienie i przedstawić wspólną propozycję.

Reklama

Projekt SLD zakłada, że detaliczna i hurtowa sprzedaż tzw. dopalaczy miałaby być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwoleń wydawanych przez marszałka województwa. Rady gminy - zgodnie z projektem - określałyby liczbę i usytuowanie punktów sprzedaży. Żeby jednak to mogło nastąpić, konieczna będzie pozytywna rekomendacja ministra zdrowia dla produktów, które miałyby być w nich sprzedawane.

Z kolei PiS proponuje, aby handel dopalaczami możliwy był dopiero po uzyskaniu zgody, takiej samej, jaką przewiduje procedura rejestracji leków. Wydawać miałby ją Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Producent dopalacza musiałby przedstawić szczegółowe informacje dotyczące jego składu i badań w sprawie wpływu na zdrowie. PiS chce także wprowadzenia do Kodeksu karnego kary pozbawienia wolności do ośmiu lat za handel dopalaczami.