Przeciw odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu głosowało w piątek 196 posłów, w tym m.in. 174 z PO, 14 z PJN i 2 z PSL;, za odrzuceniem było 184 posłów, m.in. 123 z PiS, 32 z SLD i 22 z PSL.

Reklama

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Tyszkiewicz, bez głosów posłów z klubu PJN ten istotny projekt zostałby odrzucony.

"Bardzo cieszymy się, że ten projekt uzyskał poparcie, gdyż było to bardzo ważne głosowanie. Zawsze liczymy na wsparcie parlamentarzystów z innych klubów, choć chcę podkreślić, że to głosowanie nie było uzgadniane z klubem PJN" - dodał rzecznik klubu PO.

"Jeżeli posłowie PJN będą popierali nasze projekty, to nas bardzo cieszy. Jest to dobry prognostyk na przyszłość" - zaznaczył Tyszkiewicz.

Wiceszef klubu PJN Paweł Poncyljusz oświadczył w rozmowie z PAP, że nie było żadnego porozumienia z PO w sprawie tego głosowania. Według niego, obecnie mamy do czynienia z "wojną polsko-polską" w wydaniu dwóch największych partii politycznych PO i PiS, która uniemożliwia przyjmowanie ustaw poprawiających prawo.

"Nie będziemy w tej wojnie uczestniczyć. Obecnie sytuacja niestety wygląda tak, że jeżeli jest projekt PiS, to Platforma jest na +nie+ i odwrotnie, jeśli jest projekt PO, to PiS jest na +nie+. Nie tego od nas Polacy oczekują. Jeżeli jest jakikolwiek projekt poprawiający prawo, będziemy go popierać" - zapowiedział Poncyljusz.

Reklama

Zaznaczył, że spółdzielcy mieszkaniowi od kliku lat są na tym samym poziomie regulacji prawnych, które są - jego zdaniem - często nieskuteczne, a zostały przyjęte wspólnie przez PO i PiS w 2007 roku. "Jesteśmy zainteresowani tym, żeby poprawiać prawo i pozwalać spółdzielcom odzyskać kontrolę nad spółdzielniami mieszkaniowymi" - podkreślił wiceszef klubu PJN.

Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje kwestie dotyczące działalności spółdzielni, członkostwa w spółdzielni oraz związanych z nim praw do lokalu.

Zgodnie z projektem, celem działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli, członków spółdzielni, ich rodzin. Spółdzielnia mieszkaniowa może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości. Może ona również prowadzić inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu działalności spółdzielni.

Projekt odnosi się również do praw lokatorskich, finansowanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. "Podstawowe zmiany w stosunku do obecnych regulacji są związane z proponowaną regułą związania członkostwa z prawem do lokalu. W konsekwencji prawo do lokalu nie będzie wygasało na skutek ustania członkostwa w spółdzielni, ale odwrotnie - członkostwo w spółdzielni będzie ustawało w wyniku wygaśnięcia prawa do lokalu" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.