Nowela, nad którą w piątek parlament zakończył prace, dopuszcza jednak publikowanie płatnych ogłoszeń wyborczych w prasie i w internecie.

Reklama

Pierwotny projekt noweli autorstwa klubu PJN zakładał zakaz publikacji płatnych ogłoszeń i audycji wyborczych we wszystkich środkach masowego przekazu, jednak Sejm opowiedział się za poprawkami zaproponowanymi przez klub PO, by partie mogły publikować płatne ogłoszenia w prasie i w internecie.

Nowelę krytykuje PiS, który - jak dowiedziała się PAP od polityków tej partii - zamierza zwrócić się w tej sprawie m.in. do OBWE i Rady Europy. Szef Komitetu Wykonawczego PiS Joachim Brudziński uważa, że nowelizacja kodeksu wyborczego narusza wolność swobodnego wyrażenia opinii przez obywateli.