Urzędowe ceny i marże leków refundowanych, likwidacja stażu lekarskiego, umożliwienie pacjentom dochodzenia odszkodowań bez sądu oraz e-recepty i e-skierowania - to ich główne założenia.

Reklama

"To zwieńczenie pracy wielu, wielu osób w resorcie zdrowia (...) To jest dobry sygnał dla polskich pacjentów, którzy dzisiaj czekali na to, by ktoś wreszcie powiedział: zaczynamy ten chory system reformować. Sam początek tej drogi został dzisiaj zrobiony" - powiedziała dziennikarzom minister zdrowia.

"Nie opowiadajmy takich legend, że nagle ceny leków wzrosną, bo skąd nagle taki szum firm farmaceutycznych" - podkreśliła pytana przez dziennikarzy o zarzuty dotyczące ustawy refundacyjnej. "Gdyby te leki (ich ceny - PAP) wzrosły, to myślę, że ci ludzie, którzy je produkują, zacieraliby ręce i mówili: 'fajna ustawa'" - zaznaczyła. W jej ocenie, dyskusja wokół ustawy refundacyjnej świadczy o tym, że będzie ona służyć pacjentom.

Pytana o zastrzeżenia UOKiK, który ocenia, że ustawa ograniczy konkurencję na rynku leków refundowanych, podkreśliła, że nad wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi ustaw pochyli się jeszcze Senat.

Podkreśliła także, że nowy program kształcenia lekarzy jest programem innowacyjnym, kładącym nacisk także na praktykę. "Jesteśmy w tej chwili jedynym krajem w Europie, który funduje staż z budżetu państwa. Dziś dobry program i wiara - a ja taką wiarę posiadam - w naszych nauczycieli akademickich spowoduje, że państwo ze zdziwieniem przyjmiecie, że właśnie ci adepci, (kształceni) według nowego programu będą bez drżenia rąk, bez strachu wysiadać z karetki i profesjonalnie udzielać pomocy" - zaznaczyła.

Sejm uchwalił w piątek cztery ustawy: o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna), o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W ubiegły piątek posłowie uchwalili piątą z ustaw pakietu zdrowotnego: o działalności leczniczej.