Odnosząc się do swojej wygranej w wyborach na prezesa PSL, Piechociński powiedział, że, "zmienił się kapitan, ale jest drużyna PSL, która nie zawiodła przez 117 lat".

Budujemy lepsze, nowoczesne Polskie Stronnictwo Ludowe - oświadczył. Jak mówił, PSL wyciąga rękę do tych, którzy "myślą inaczej". Zaznaczył, że w tej chwili potrzeba bowiem"wielkiej społecznikowskiej pracy".

Piechociński zapowiedział, że jednym z głównych "kierunków politycznych PSL" będzie odbudowa polskiej wspólnoty. Odbudujmy polską demokrację, dialog - apelował.

Rada Naczelna PSL ma wybrać nowy skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego partii. Ten z kolei jeszcze w sobotę ma wskazać, kto wejdzie z ramienia PSL do rządu po dymisji Waldemara Pawlaka.