Niniejszym rezygnuję z członkostwa w komisji rodziny i polityki społecznej. Uzasadniam to niemożliwością korzystania z przysługujących mi praw w zakresie rozwiązywania społecznych problemów obywateli i mieszkańców kraju - napisał Rulewski w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP.

Reklama

Jak podkreślił, w trakcie jego pięcioletniej przynależności do komisji szereg wnoszonych przez niego inicjatyw, programów i projektów było utrącanych w wyniku: ograniczania prawa do wypowiedzi, pomijania w pracach przyjętych przez komisję, zakulisowej działalności, a ostatnio przez naruszanie porządku pracy komisji.

W efekcie "technik" jak wyżej komisja nie zajmowała się m.in. rynkiem pracy, dalszym reformowaniem systemu zabezpieczeń społecznych, funkcjonowania organów nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganiem Kodeksu pracy - wyliczył Rulewski.

Według niego nie można nie zauważyć wiodącej roli w tym względzie przewodniczącego komisji Mieczysława Augustyna (PO), który w żadnej mierze nie wspierał inicjatyw leżących w zakresie jej programowej działalności, ale działał na rzecz ich utrącenia lub marginalizacji.

W tym stanie rzeczy moja działalność w komisji stała się bezproduktywna. Dla konsultowanych środowisk mogła stwarzać fałszywe przekonanie o realności procesu legislacyjnego - konkludował Rulewski.

Augustyn w poniedziałkowej rozmowie z PAP nie zgodził się z przedstawioną przez Rulewskiego argumentacją. Z przykrością przyjmuję te zarzuty senatora Rulewskiego. Nikt z członków komisji w żadnej mierze nie działał poza regulaminem. Nigdy nie było tak - i można to sprawdzić w stenogramach - że prawo do wypowiedzi i dyskusji swobodnej dla kogokolwiek było ograniczone - przekonywał Augustyn.

Jego zdaniem rozgoryczenie Rulewskiego bierze się z tego, że wciąż działał on metodą związkową - tzn. zgłaszał swoje projekty z nikim ich wcześniej nie uzgadniając - ani z rządem, ani z większością polityczną. Były one wówczas odrzucane i stąd pewnie to rozgoryczenie. Uważam, że sanator Rulewski był dobrym członkiem tej komisji, często zgłaszającym pomysły kontrowersyjne, ale zawsze przygotowanym - powiedział Augustyn.