Posłowie Ruchu Palikota twierdzą, że krzyż narusza ich dobra osobiste. Podkreślali również, że fakt powieszenia krzyża w miejscu publicznym jest niezgodny z konstytucją, Konkordatem oraz ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Reklama

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie jest jednomyślne.