W styczniowym badaniu poparcie dla rządu zadeklarowało 28 procent badanych. Za przeciwników rady ministrów w obecnym składzie uważa się 35 procent badanych, a 34 procent deklaruje obojętność. Największe poparcie dla rządu deklarują wyborcy PO (83 procent). Nieco niższe poparcie deklarują zwolennicy PSL (30 procent) oraz SLD (29 procent). Najmniejszym zaufaniem rząd cieszy się wśród sympatyków PiS-u (3 procent).

Reklama

Jeśli przyjrzeć się liście przeciwników rządu, to najwięcej jest ich wśród wyborców PiS-u (77 procent), SLD (44 procent) oraz PSL (34 procent). Wśród sympatyków PSL, czyli koalicjanta Platformy jest też najwięcej osób deklarujących obojętność wobec rządu Tuska (36 procent).
Niemal nie zmieniła się ocena prac rządu. Dobrze wyniki działań rządu ocenia 29 procent badanych, a przeciwną opinię na ten temat ma 56 procent. 15 procent nie ma tej sprawie wyrobionej opinii.

Minimalną zmianę zanotowano w opiniach o polityce gospodarczej rządu. Przekonanie, że obecna polityka stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej w kraju wyraża 25 procent respondentów. To o 2 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Sceptycznie politykę gospodarczą ocenia 62 procent badanych, czyli tyle samo co w grudniu.

CBOS zapytał również Polaków, czy są zadowoleni z tego, że premier jest Donald Tusk. 35 procent badanych jest zadowolona z tego faktu, ale ponad połowa badanych (51 procent) jest przeciwnego zdania. 15 procent nie ma zdania.
Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 stycznia 2013 roku na liczącej 1227 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.