Stołeczni lekarze chcą odwołania ministra zdrowia. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie skierowała do posłów oraz premiera apel o głosowanie za wotum nieufności dla Bartosza Arłukowicza.Apelujemy, abyście Państwo w czasie głosowania odrzucili argumenty polityczne i kierowali się tylko dobrem Polski, w zwłaszcza jej chorych obywateli - czytamy w piśmie podpisanym przez Mieczysława Szatanka, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Reklama

ORL w swoim apelu do parlamentarzystów oraz premiera Donalda Tuska wskazuje między innymi na brak kompetencji ministra i jego współpracowników oraz brak umiejętności rozwiązywania nawet bieżących problemów.
Zdaniem warszawskiego samorządu lekarskiego, ponad rok urzędowania Bartosza Arłukowicza to pogłębiający się chaos, brak wizji reformy służby zdrowia, rosnące zadłużenie szpitali i narastające problemy z realizacją uprawnień pacjentów do refundacji leków.
Wniosek PiS o odwołanie ministra zdrowia ma być rozpatrywany podczas posiedzenia Sejmu w najbliższą środę.