34 proc. Polaków nie widzi w ogóle wśród działających obecnie w Polsce partii ugrupowania, które wyrażałoby ich poglądy i dbało o ich interesy. Dopytywani z kolei, czy wśród nich jest taka, którą uważają jednak za bliższą sobie, 56 proc. ankietowanych odpowiada: Nie ma takiej partii. Tak złych wyników nie było od 1998 roku - zauważa "Gazeta Wyborcza".

Reklama

Z analizy twardych danych wynika także, że takie partie jest w stanie wskazać jedynie 25 proc. badanych, podczas gdy w sierpniu 2011 roku było to 36 proc. Najwięcej osób utożsamia się przy tym teraz z PO (21 proc.) i PiS (14 proc.).

Jednak o ile poparcie dla PiS ma w większym stopniu charakter bezwzględny, wydaje się rodzajem "zawierzenia" tej partii, o tyle poczucie więzi z PO ma charakter względny, jest więzią warunkową, na tle innych ugrupowań, a więc zależną od obecnego kontekstu politycznego - komentują w „Gazecie Wyborczej” autorzy badania.

Znacznie gorzej wypadają pozostałe partie: SLD - 6 proc. respondentów i Ruch Palikota - 5 proc.

Sondaż CBOS pokazuje także, że wśród osób młodych (18-24 lata) najgorzej ma się Platforma Obywatelska. Jednie 13 proc. uważa, że to ugrupowanie najlepiej wyrażające ich poglądy. Tym samym PO przegrywa nawet z PiS (14 proc.).

W tej kategorii wiekowej najlepsza okazuje się partia Janusza Palikota - wskazało ją 18 proc. badanych w wieku 18-24 lata.