43 proc. badanych to przeciwnicy rządu. To o trzy punkty więcej niż w lutym. Rząd popiera co czwarty badany (liczba zwolenników nie uległa zmianie), a 28 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec gabinetu Donalda Tuska (spadek o trzy punkty w porównaniu z lutym).

Reklama

Gorsze niż w lutym są także oceny wyników działalności rządu. 64 procent wypowiada się o nich krytycznie, tylko niespełna jedna czwarta - pozytywnie. Jeszcze więcej negatywnych głosów jest w przypadku pytań o politykę gospodarczą rządu. 69 proc. badanych jest zdania, że nie daje ona szans na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju. Nieco ponad jedna piąta jest przeciwnego zdania.

W marcu w najbardziej spadły notowania samego premiera. O cztery punkty procentowe do 57 proc. wzrosła liczba Polaków niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Nieznacznie, bo o dwa punkty do 30 proc., zmalał z kolei odsetek tych, którzy są z tego faktu zadowoleni.

Badanie przeprowadzono między 7 a 13 marca na próbie ponad 1 tys. osób.