Nie zmieniają się notowania największych ugrupowań.

Reklama

Od trzech miesięcy poparcie dla Platformy Obywatelskiej wynosi 25 procent. Tylko o 2 punkty procentowe mniej zdobyła w tym miesiącu największa partia opozycyjna - Prawo i Sprawiedliwość. Chęć głosowania na to ugrupowanie zadeklarowało 23 procent respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem marcowym.

Nieco gorszy niż przed miesiącem wynik osiągnęło SLD, na które zamierza głosować 8 procent zdeklarowanych wyborców. Identycznym poparciem - jak przed miesiącem - cieszy się natomiast PSL, który zyskał w kwietniu 6 procent zwolenników. Solidarną Polskę popiera 3 procent badanych.

Nietrwałe okazało się - wysokie w marcu - poparcie Nowej Prawicy. Obecnie ugrupowanie to uzyskało 2 proc. głosów, podobnie jak Ruch Palikota.

Swoich zwolenników znalazły jeszcze w tym miesiącu PJN, PPP oraz Prawica Rzeczypospolitej, notując 1-procentowe poparcie.

Odsetek niezdecydowanych wyborców nie zmienił się i wynosi 24 procent. Udział w wyborach zadeklarowało 57 procent respondentów.

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia przeprowadzono między 4a 10 kwietnia 2013 roku na próbie 1,2 tys. osób.