Umowa będzie miała charakter modułowy. O tym, czy kwestie majątkowe, spadkowe i alimentacyjne się w niej znajdą, będą decydowały zawierające ją strony. W przypadku kwestii majątkowych partnerzy będą precyzowali, czy chcą utworzyć wspólność majątkową i jakie składniki ich majątku mają wchodzić w jej skład.
Reklama
Także w sprawie alimentów będzie można wprowadzić do umowy specjalny zapis.
Partnerzy mogą postanowić, że jeśli po ustaniu obowiązywania umowy jeden z partnerów znalazł się w niedostatku, może się domagać od partnera świadczeń alimentacyjnych w wysokości odpowiadającej jego potrzebom i możliwościom partnera – takie prawo ma obowiązywać do trzech lat od rozwiązania umowy. W przypadku małżeństw o alimenty można występować do pięciu lat po rozwodzie. Jeśli taki zapis nie pojawi się w treści zawieranej umowy, po jej rozwiązaniu nie będzie można się ubiegać o alimenty.
W podobny sposób rozwiązano kwestię dziedziczenia: wystąpi, jeśli będzie o tym mowa w umowie. Wtedy partner będzie miał takie samo prawo do spadku lub zachowku, jakie z mocy prawa spadkowego przysługuje małżonkowi.