Tłumaczył też, że taka jest opinia Rządowego Centrum Legislacyjnego. Wynika to z kolizji prawa polskiego, które z jednej strony daje mniejszościom prawo do realizowania swoich potrzeb, a z drugiej chroni zwierzęta.

Reklama

Minister Boni dodał, że podczas spotkania z przedstawicielami judaizmu i islamu prosił, aby wystąpili oni do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie kwestii uboju rytualnego.

Minister Boni poinformował, że z przedstawicielami judaizmu i islamu spotka się po raz kolejny - za tydzień.

Ubój rytualny jest w Polsce zakazany na mocy ustawy o ochronie zwierząt. Rząd próbował niedawno znieść zakaz, ale Sejm nie wyraził na to zgody odrzucając projekt ustawy przygotowany przez resort rolnictwa.

Reklama

Mniejszości wyznaniowe powołują się z kolei na ustawę o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, która na ubój rytualny zezwala.