Jak dowiedziała się IAR, decyzja zapadła po spotkaniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce z przedstawicielami polskich żydów oraz ministrem administracji i cyfryzacji Michałem Bonim.

Oba związki - muzułmański i żydowski przygotowały wnioski oddzielnie - zgodnie z konstytucją Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego tylko w tym zakresie, w jakim zaskarżony przepis dotyczy ich spraw.