Większość Polaków dobrze ocenia działalność prezydenta, a źle Sejmu i Senatu. Takie wnioski płyną z sondażu, przeprowadzonego przez CBOS.Z działalności posłów niezadowolonych jest 71 procent badanych, a z pracy senatorów 55 procent. Dobrze o pracy Sejmu wypowiada się 15 procent respondentów, a o pracy Senatu 17 procent. Najlepsze zdanie o dokonaniach posłów mają pracownicy administracyjni i osoby zatrudnione w spółkach państwowych i prywatnych, najgorszego zdania o Sejmie są pracownicy średniego szczebla i technicy.

Reklama

Z aprobatą większości społeczeństwa spotyka się natomiast sposób sprawowania urzędu prezydenta przez Bronisława Komorowskiego. Jego działalność dobrze ocenia 65 procent ankietowanych, natomiast źle 21 procent. Najlepszą opinię o prezydencie mają osoby pracujące na własny rachunek, najgorszą badani w wieku od 18 do 24 lat.
Sondaż przeprowadzono w dniach od 1 do 12 sierpnia 2013 roku, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 904 osoby.