Mandat poselski po nim obejmie łódzka radna PO Elżbieta Królikowska-Kińska.

Reklama

Na rozpoczynającym się dziś (27.08) posiedzeniu Izby głównym punktem będzie projekt nowelizacji budżetu. Jego pierwsze czytanie ma odbyć się w środę, a w czwartek zajmą się nim sejmowe komisje.

Nowelizacja zwiększa deficyt budżetowy o 16 miliardów złotych (do 51 miliardów). Po zmianach dochody tegorocznego budżetu wyniosą ponad 275 miliardów złotych, a wydatki blisko 328 miliardów.

W porządku obrad są także 2 projekty prezydenckie. Pierwszy dotyczy Trybunału Konstytucyjnego i zakłada szybsze rozpatrywanie skarg. Średnio na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego trzeba czekać 19 miesięcy. Zgodnie z założeniem prezydenckiego projektu, mniej skomplikowane sprawy byłby rozstrzygane nie na rozprawie, a na posiedzeniu.

Wyrok wraz z uzasadnieniem musiałby być wydany w ciągu trzech miesięcy, w przypadku gdy skarga byłaby rozstrzygana na rozprawie. W przypadku posiedzenia - sędziowie TK mieliby miesiąc na decyzję.
Drugi prezydencki projekt dotyczy Sądu Najwyższego. Wydłuża on wiek, do którego będzie można być sędzia SN z 70 do 75 lat.