Reklama

Stary pozostanie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Marek Siwiec podkreślił w radiowej Jedynce, że nowej partii będzie się należała subwencja, gdy spełni wymogi formalne i będzie uczestnikiem życia parlamentarnego.

Marek Siwiec dodał, że powołanie nowej partii będzie zakończeniem pewnego etapu działalności polityków, którzy zmienili wizerunek polskiej sceny politycznej, ale słusznie zauważyli, że to nie wystarczy. Dodał, że ludzie przyznają, iż obecne tematy poruszane przez Ruch Palikota są ważne, ale obok równouprawnienia mniejszości seksualnych czy relacji państwo-Kościół, są kwestie podatków czy edukacji.

Dziś w Warszawie rozpocznie się dwudniowy kongres, na którym na bazie Ruchu Palikota na powstać nowa partia. Dzisiejsze obrady będą miały charakter nieoficjalny - delegaci na zjazd - czyli m.in. zarząd i posłowie RP - będą głosowali nad zmianami w statucie, co jest niezbędne, by zmienić nazwę ugrupowania i poszerzyć jego formułę.

Nowe ugrupowanie zostanie zaprezentowane jutro podczas oficjalnej części kongresu. Przewidziano m.in. wystąpienia liderów, wśród nich Janusza Palikota.

Reklama