Premier bardzo zadowolony z pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego szefa Pawła Wojtunika. Donald Tusk odniósł się pozytywnie do pracy CBA w aspekcie ujawnienia afery korupcyjnej w byłym MSWiA. CBA przeprowadziło akcję, w wyniku której zatrzymano kilkadziesiąt osób podejrzewanych o korupcję, w tym wysokich urzędników państwowych

Reklama

Donald Tusk podkreślił, że nie ma akceptacji dla jakichkolwiek zjawisk korupcyjnych na szczeblach władzy. Będzie ona ostro zwalczana, a winni - ukarani. Szef rządu tłumaczył, że jest w interesie rządzących, by ścigać wszystkich, którzy dopuszczają się tego typu przestępstw. Premier Tusk podkreślił, że jakiekolwiek insynuacje pod adresem byłego szefa MSWiA Grzegorza Schetyny są bezzasadne. To on jako jeden z pierwszym informował bowiem o nieprawidłowościach.

Premier odniósł się też do sprawy rzecznika PiS Adama Hofmana. CBA złożyło zawiadomienia o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Dotyczy to jednego z oświadczeń majątkowego parlamentarzysty PiS. Donald Tusk zaznaczył, że CBA nie wykonuje zamówienia publicznego i pracuje niezależnie od rządu. Dlatego też działania służb mogą dotknąć polityków z każdego środowiska politycznego.