Niezgodny z konstytucją jest cały artykuł 6 ustawy śmieciowej, który daje gminom całkowitą samodzielność w ustalaniu stawek za wywóz śmieci. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w ustawie powinien znaleźć się zapis o maksymalnej opłacie za gospodarowanie odpadami.

Reklama

Werdykt ogłosił sędzia Stanisław Rymar. Trybunał zajmował się sprawą na wniosek grupy posłów PiS i SLD oraz Rady Miasta Świdnika.

Sędziowie nie uznali natomiast niezgodności z konstytucją innych zaskarżonych przepisów ustawy śmieciowej, dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości i rad gmin w zakresie wywózki odpadów.

Ustawodawca ma teraz 18 miesięcy na nowelizację zakwestionowanych zapisów.

Ustawa śmieciowa weszła w życie 1 lipca tego roku. Od tamtej pory to gminy mają obowiązek wyznaczyć firmę wywożącą odpady.

Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego natychmiast zareagował poseł Andrzej Duda, nowy rzecznik PiS.

TK: Wygraliśmy! Brak w ustawie stawki maksymalnej za odbiór śmieci niezgodny z Konstytucją. :-)

Andrzej Duda (@AndrzejDuda) listopad 28, 2013

Wygraliśmy! Brak w ustawie stawki maksymalnej za odbiór śmieci niezgodny z Konstytucją - napisał na Twitterze.

Wyrok TK jest korzystny dla ludzi, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi do ograniczenia możliwości windowania opłat.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) listopad 28, 2013