Wcześniej komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę podpułkownika Piotra Pytla na stanowisko szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Reklama

Po wyjściu z sali posiedzeń minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podkreślił, że wśród priorytetów tej służby będzie między innymi walka z korupcją, ochrona interesów ekonomicznych państwa i sprawy kontrwywiadowcze i bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Szef MON dodał, że oczekuje od podpułkownika Pytla, aby ciężką pracą tworzył jak najlepszy wizerunek tej służby.