Z sondażu CBOS wynika, że w tym miesiącu prace Sejmu korzystnie oceniało 16 procent respondentów, a Senatu - 20 procent. Odsetek negatywnych ocen w przypadku obu izb wynosił - odpowiednio - 70 i 55 procent badanych.

Reklama

Od stycznia nieznacznie wzrosły notowania prezydenta. Korzystnie ocenia go 2/3 badanych - równo 66 procent. To więcej o trzy punkty procentowe niż w poprzednim badaniu. 20 procent ankietowanych negatywnie ocenia działalność Bronisława Komorowskiego. Co ciekawe, dobre oceny głowy państwa przeważają też w elektoracie PiS - 50 procent zwolenników tej partii popiera jego działalność.

Badanie CBOS przeprowadzono między 6. a 12. lutego metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na próbie reprezentatywnej 1020 dorosłych Polaków.