Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie namawiał partnerów europejskich, by plany wspólnych zakupów gazu, oraz rozbudowy infrastruktury przesyłowej dotyczyły również Ukrainy. Ta koncepcja unii energetycznej będzie miała sens wtedy, kiedy uda się także włączyć na tyle na ile to jest możliwe Ukrainę w tę bezpieczną wspólnotę energetyczną jaką Polska chce współkonstruować dzisiaj w Europie - powiedział premier. Nie podał szczegółów, zadeklarował jedynie, że będzie o tym rozmawiać z zagranicznymi politykami w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Reklama

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział po spotkaniu, że tematem Rady była polityka polskich władz wobec Kijowa, ale nie tylko w kontekście reakcji na bieżące wydarzenia. Chodzi też o strategiczne działanie w przyszłości i wspomaganie modernizacji naszego wschodniego sąsiada. Z największą satysfakcją odnotowuję, że dzisiejsze posiedzenie potwierdziło w pełni wspólny sposób myślenia i wolę współdziałania w kwestii bardzo istotnej z punktu widzenia interesów Polski jakim jest odpowiednia reakcja i koordynacja polityki polskiego wsparcia dla Ukrainy - powiedział Bronisław Komorowski.

Podczas posiedzenia rząd i prezydent rozmawiali między innymi o reformie samorządowej na Ukrainie oraz systemie wsparcia dla polskich przedsiębiorstw angażujących się na Ukrainie. W obszarze szeroko pojętej obronności Polska chce zaproponować pomoc w kształceniu ukraińskich oficerów na uczelniach wojskowych w Polsce. Na podobne wsparcie mogą liczyć studenci ukraińscy, chcący studiować w naszym kraju. Rada Gabinetowa zajęła się też konsekwencjami przemian na Ukrainie dla polskiej gospodarki. Chodzi między innymi o skutki wstrzymania handlu wieprzowiną z Rosją.