67 procent ankietowanych pozytywnie oceniło sposób sprawowania urzędu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. To o 4 punkty procentowe mniej, niż w kwietniu. Działalność prezydenta negatywnie oceniło 18 procent respondentów, a 15 procent nie miało wyrobionej opinii.

Reklama

66 procent uczestników sondażu - o 3 punkty procentowe więcej, niż w marcu - negatywnie oceniło działalność Sejmu. Przeciwnego zdania było 20 procent ankietowanych, a 14 procent nie miało wyrobionej opinii. 49 procent respondentów - tyle samo, co w marcu - ma złą opinię o pracy Senatu. Przeciwnego zdania jest 22 procent ankietowanych, a 29 procent nie ma wyrobionej opinii.

CBOS poprosił też ankietowanych o ocenę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszy Emerytalnych. 51 procent ankietowanych oceniło ZUS negatywnie, przeciwnego zdania było 29 procent. Także w ocenie OFE przeważają oceny negatywne: 33 procent przy 21 procentach ocen pozytywnych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1028 osób.