To jest konstytucja na miarę naszych czasów. W ten sposób Janusz Palikot określił projekt nowej ustawy zasadniczej, napisany przez Twój Ruch. Janusz Palikot postanowił przedstawić dokument na Placu Zamkowym w czasie gdy Bronisław Komorowski brał udział we mszy świętej w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Jak tłumaczył, chciał pokazać, że dla niego to jest niewyobrażalne, aby prezydent brał udział w takich wydarzeniach. Mogę zrozumieć wizytę w Watykanie czy szereg innych okoliczności związanych z kultem papieża, ale tego już naprawdę nie mogę zrozumieć - powiedział Palikot. Jego zdaniem, w Polsce potrzebny jest ogromny wysiłek, by przywrócić świeckość państwa.

Reklama

>>>Prezydent na mszy. Kardynał Nycz mówi o jedności Polaków

Kandydat Twojego Ruchu do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Iszkowski mówi, że zaproponowana konstytucja ma przede wszystkim przygotować Polskę do wprowadzenia euro. Pozostałe zmiany wynikają z realizacji programu partii. Chodzi między innymi o likwidację Senatu oraz zagwarantowanie rzeczywistego rozdziału państwa od Kościoła, czyli wykreślenie zapisów przewidujących istnienie konkordatu oraz dopuszczających nauczanie religii w szkołach publicznych. Twój Ruch chce też ograniczenia liczby posłów i uzależnienie jej od frekwencji wyborczej. Kolejną propozycją jest konstytucyjna gwarancja równouprawnienia płci i mniejszości seksualnych. Twój Ruch zapowiedział, że teraz będzie przekonywać do swojego projektu, zwłaszcza że i tak w najbliższym czasie czeka nas debata na temat konstytucji obowiązującej od 1997 roku.