W Kościele są ludzie, którzy idą za Jezusem z próżności, pragnienia władzy lub pieniędzy - stwierdził papież.

Próżność jest niebezpieczna, ponieważ można się z jej powodu stoczyć w dumę, w pychę i na tym wszystko się zakończy. Próżny pasterz, czy będziecie to ksiądz czy biskup, źle służy Kościołowi, mówił Franciszek. Inni, nawet nie w pełni świadomie, szukają w Kościele władzy.

Reklama

W Kościele są karierowicze. Wielu jest takich, którzy używają Kościoła, by... Przy tych słowach Franciszek uczynił gest przypominający wspinanie się po drabinie. Trzecią rzeczą, która sprowadza z właściwej drogi, są pieniądze. Są tacy, którzy robią nieczyste interesy, gromadzą pieniądze.

Papież Franciszek modlił się o uwolnienie od pragnienia próżności, woli władzy i pieniędzy.