EWA KOPACZ ZAPREZENTOWAŁA SKŁAD RZĄDU

Relacja odświeża się automatycznie co 30 sekund