Z 57 proc. do 64 proc. zwiększyła się liczba osób negatywnie oceniających pracę posłów. O 4 punkty (do 22 proc.) zmniejszyła się za to grupa tych, które postrzegają ją pozytywnie. Z kolei notowania Senatu pozostają niezmie­nio­ne. Dobre opinie o działalności izby wyższej wyraża jedna czwarta badanych (24 proc.), natomiast krytykuje ją niemal połowa (47 proc.).

Reklama

Notowania władz samorządowych były względnie stabilne w stosunku do oceny sprzed miesiąca. Tuż przed wyborami zadowolenie z działalności władz lokalnych w swojej miejscowości zadeklarowało ponad 3/5 badanych (62 proc.), natomiast niemal 1/3 (29 proc.) wypowiada się o niej z dezaprobatą.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-16 listopada 2014 roku na liczącej 934 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.