Bronisław Komorowski wspominał legendarną aktywność profesora - działalność w podziemiu w czasie wojny, pomaganie Żydom, bycie historykiem i kronikarzem polskiego ruchu niepodległościowego.

Reklama

Ta aktywność zawsze była podyktowana chęcią służenia ojczyźnie w różnych miejscach i w różnych rolach, ale zawsze z głębokim zaangażowaniem w sprawy polskie - mówił prezydent.

Bronisław Komorowski zaapelował, by na oficjalnych gmachach opuszczono polską flagę. Jak dodał, ma to być taki mały symbol naszego żalu po odejściu "naprawdę niezwykłego człowieka".

Profesor Władysław Bartoszewski zmarł w warszawskim szpitalu MSW w wieku 93 lat.