Andrzej Duda rozpoczął objazd po kraju. Deklaruje, że chce dokończyć wizytowanie wszystkich powiatów, które rozpoczął w kampanii wyborczej. Podczas spotkania z sadownikami w gminie Łaziska na Lubelszczyźnie prezydent mówił o tym, że wsparcie dla rodzin jest istotne także na wsi. - To przede wszystkim jest pomoc dla polskiej wsi właśnie, ten plan musi zostać zrealizowany w absolutnym współdziałaniu z rządem, to rząd będzie musiał przygotować tutaj projekt ustawy, a w każdym razie nie wyobrażam sobie możliwości tego projektu bez bardzo ścisłej współpracy, bo to jest poważna kwestia finansowa - powiedział Andrzej Duda. Z wypowiedzi prezydenta nie wynika więc, że Andrzej Duda wyklucza inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

Reklama

Prezydent zadeklarował również, że będzie upominał się o wsparcie dla polskiej wsi. - Podtrzymuję to, że będę zabiegał, by dopłaty bezpośrednie zostały wyrównane. Nie widzę żadnego powodu, dla którego polscy rolnicy mieliby być traktowani inaczej niż rolnicy francuscy czy niemieccy - zaznaczył.