To dokument potwierdzający prawo do udziału w głosowaniu - podkreśla Rafał Pardyka z urzędu miasta w Warszawie. - Każda osoba może mailowo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i taki dokument zostanie nieodpłatnie i niezwłocznie przygotowany - mówi Pardyka.

Reklama

Takie zaświadczenie uprawnia zarówno do głosowania w kraju, jak i za granicą. Zaświadczenie jest wydawane tylko jeden raz, nawet w przypadku zagubienia dokumentu urzędnicy nie wydadzą duplikatu.

W referendum Polacy będą odpowiadać na trzy pytania, dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu oraz ordynacji podatkowej.