W wystąpieniu na Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach prezydent podkreślił, że w procesie naprawy państwa będzie też uczestniczył nowy rząd. Wyraził przy tym przekonanie, iż będzie on uwzględniał opinie społeczne. Zaznaczył, że sytuacja, w której nie bierze się ich pod uwagę, jest szkodliwa.

Reklama

Andrzej Duda powiedział, że naprawy wymaga nie tylko Polska, ale i Unia Europejska. Wiele koncepcji jej rozwoju stało się bowiem nieaktualnych. W tej sytuacji Polska powinna być solidarna z innymi członkami Unii, ale też tworzyć mechanizmy, które zabezpieczą jej interesy.

Prezydent Duda wyraził nadzieję, że w Unii nie będą zanikały państwa narodowe. Dodał, że trudno się nie zgodzić z poglądem brytyjskiego premiera Davida Camerona, iż państwa Unii powinny mieć zagwarantowaną suwerenność w najważniejszych sprawach.

Dodał, że we wspólnocie dochodzi do sytuacji, w których silniejsze państwa próbują coś wymusić na słabszych.