Według Romana Giertycha postanowienie o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego może skutkować utratą mandatu poselskiego.

Reklama

Jeżeli sąd uzna postanowienie prezydenta, to według Giertycha, wyrok I instancji stanie się prawomocny, ale kara nie będzie mogła być wykonana ze względu na ułaskawienie.

Oznacza to jednak, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania i umorzeniu postępowania Mariusz Kamiński straci prawo wybieralności i tym samym na podstawie kodeksu wyborczego (art. 247) utraci mandat poselski - tłumaczy polityk.