W raporcie, współpracownicy obecnego prezydenta wskazują na niegospodarność, nadmierne wydatkowanie funduszy, a także wskazują braki w stanie rzeczowym Kancelarii prezydenta Komorowskiego.

Reklama
Raport otwarcia Kancelarii Prezydenta RP
pobierz plik

Podkreślono, że pod koniec kadencji doszło do zmiany statutu Kancelarii i zmiany zasad wynagradzania jej pracowników. Nowe regulacje weszły w życie 31 lipca, czyli na tydzień przed końcem prezydentury Bronisława Komorowskiego. - Trudno znaleźć obiektywne uzasadnienie dla tego typu zmian pod koniec kadencji Prezydenta, poza chęcią wypłaty wysokich odpraw bliskim współpracownikom ustępującego z urzędu Prezydenta - czytamy w raporcie.

W czerwcu, czyli już po wyborach prezydenckich, w Kancelarii utworzono 5 dodatkowych stanowisk kierowniczych. Dyrektorowi Centrum Obsługi przy KPRP wydłużono z 3 do 6 miesięcy okres wypowiedzenia oraz przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy. Następnie - 3 sierpnia - na 3 dni przed końcem kadencji Bronisława Komorowskiego - rozwiązano umowę o pracę z dyrektorem Centrum Obsługi KPRP. W efekcie nabył on prawo do otrzymania 10-cio miesięcznych poborów oraz dodatkowej odprawy, co daje łącznie kwotę prawie 250 tysięcy złotych.

Kancelaria prezydenta Dudy zleciła również przeprowadzenie inwentaryzacji majątku KPRP. W Pałacu Prezydenckim stwierdzono brak dwóch obrazów - "Gęsiarki" i "Bydła na polu".

Pierwsze dzieło jest warte 12 tysięcy, a drugie 6 tysięcy złotych. W majątku KPRP brakuje również mosiężnej rzeźby "Rycerz" i miniwieży. Ponadto w ewidencji prezydenckiej rezydencji Promnik w Rudzie Tarnawskiej brakuje wartej 500 złotych sokowirówki.

W jednym z działów budżetowych dotyczących funkcjonowania urzędu KPRP w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2015 roku wydatkowano ponad 73 miliony złotych. To kwota o ponad 3 miliony złotych wyższa od przewidzianej w harmonogramie z początku roku.

Ponadto wykonanie i zaangażowanie środków w stosunku do zmienionego 2 lipca tego roku planu finansowego KPRP wyniosło 99,59 procent. W efekcie, w lipcu nastąpiło zwiększenie funduszu na wynagrodzenia w KPRP o kwotę 1,06 miliona złotych. W czerwcu i lipcu w ujęciu rok do roku znacząco wzrosły także wypłacone wynagrodzenia - chodzi o kwotę prawie 700 tysięcy złotych.

W raporcie uwzględniono również zmiany kadrowe w okresie po przegranych przez prezydenta Komorowskiego wyborach. Wówczas zatrudniono 6 pracowników, w tym 2 osoby po zakończeniu umów cywilno-prawnych. Ponadto 8 osobom zmieniono umowy terminowe na umowy na czas nieokreślony. Podwyżki w wysokości od 200 do 1200 złotych otrzymało 15 pracowników Kancelarii. Prawie 1,5 miliona złotych przeznaczono na nagrody dla pracowników KPRP, w sumie otrzymało je 328 osób. Łączna kwota wypłaconych odpraw, odszkodowań oraz należnych ekwiwalentów dla pracowników Gabinetu Prezydenta wyniosła 587 tysięcy złotych.

W dniu rozpoczęcia kadencji nowego prezydenta szef Kancelarii prezydenta Komorowskiego zawarł z jego pełnomocnikiem umowę użyczenia przez Kancelarię mebli i sprzętu o wartości 75 tysięcy złotych. Wyposażenie zostało przekazane w związku z utworzeniem biura byłego Prezydenta. Obecnie były prezydent wynajmuje mieszkanie o powierzchni 141 metrów kwadratowych przy ulicy Baciarellego w Warszawie. Mieszkania na korzystnych warunkach wynajęto również jego dwóm współpracownikom. Za swoje mieszkanie wraz z opłatami prezydent płaci 2117 złotych.

Setki tysięcy złotych przeznaczono również na upominki. Między 10 maja (pierwszą turą wyborów) a 5 sierpnia tego roku, do magazynu upominkowego zrobiono zakupy na kwotę 211 tysięcy złotych. Z magazynu wydano upominki o wartości 738 tysięcy złotych.