Nagrody dla pracowników Kancelarii Prezydenta udało się wypłacić dzięki temu, że nie wykorzystano 100 procent limitu na 2015 rok i wcześniej zaplanowano odpowiednie wypłaty. W grudniu na ten cel poszło 862 tysiące 500 złotych. Kancelaria Prezydenta nie zdradza jednak, kto otrzymał nagrody.

Reklama

Radio ZET przypomina, że w ubiegły roku prezydent Bronisław Komorowski od maja do sierpnia 2015 roku wypłacił prawie 1,5 miliona złotych w formie nagród. Ostro krytykował to wówczas Andrzej Dera, obecny szef Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta wyjaśnia...

W czwartek wieczorem Polska Agencja Prasowa zamieściła oświadczenie Kancelarii Prezydenta w tej sprawie:

W grudniu 2015 r. pracownikom Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wypłacone nagrody po prawie 5 miesiącach pracy pod nowym kierownictwem.

Nagrody otrzymało 261 osób. Kwota wypłaconych nagród wyniosła 862.500 zł.

Środki na nagrody pochodziły z:

- zaplanowanych a niezrealizowanych odpraw emerytalnych;

- niewypłaconych wynagrodzeń pracownikom, ze względu na udzielone im urlopy bezpłatne, wychowawcze;

- nieobecności pracowników związanych z przebywaniem przez nich na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i urlopach rodzicielskich (w tym kilku osób na kierowniczych stanowiskach).

W Raporcie Otwarcia informacja o stanie środków na wynagrodzenia brzmiała następująco: „Zaangażowanie środków w stosunku do zmienionego 2 lipca 2015 roku planu finansowego KPRP wyniosło 99,59%. Skutkiem zaciągniętych w lipcu 2015 roku zobowiązań związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych pracowników było ryzyko przekroczenia zaangażowania środków finansowych w stosunku do planu finansowego, co stwarzało zagrożenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych”.

W dniu 2 lipca 2015 r. ówczesne Kierownictwo Zarządzeniem Wewnętrznym w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych zwiększyło o 1.066.000 zł środki na wynagrodzenia w Kancelarii, w tym z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co jest niewątpliwie dowodem zaniepokojenia poprzedników o stan środków na wynagrodzenia.