Jak mówi IAR Ewa Leszczyńska-Furtak, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, będzie to decyzja merytoryczna, a nie polityczna. Musi być skonsultowana w środowisku sędziowskim i przygotowana. Ponadto - jak wskazuje sędzia - sprawa jest precedensowa, sąd takiego przypadku dotąd nie rozpatrywał.

Reklama

Prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego po nieprawomocnym wyroku. W marcu sąd skazał go w pierwszej instancji na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień przy nadzorowaniu operacji specjalnej w sprawie afery gruntowej w 2007 roku. Kamiński dostał wówczas również 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Obrońcy Kamińskiego zdążyli złożyć apelację od wyroku.