Podatek bankowy zakłada opodatkowanie aktywów banków powyżej 4 miliardów złotych stawką 0,39 procent rocznie. W przypadku ubezpieczycieli stawka ta ma wynieść 0,6 procent.

Reklama

Według różnych szacunków, wpływy do przyszłorocznego budżetu sięgną od 5,5 do 7 miliardów złotych. PiS chce uzyskać z tego podatku fundusze na realizację obietnic wyborczych. Głosowanie nad projektem rozpoczyna się o godzinie 13.

W programie obrad także pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. PiS zaproponował zmiany jako projekt poselski, po to by ustawa została szybciej uchwalona.

Reklama

Decyzje Trybunału będą zapadały większością dwóch trzecich głosów a większość spraw będzie rozpatrywana w pełnym składzie, 13-osobowym. Sędziowie mają składać ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem.