500 złotych ma być wypłacane od kwietnia na każde dziecko w rodzinach których dochód nie przekracza 800 złotych na osobę, natomiast na drugie oraz kolejne dziecko w rodzinach o dochodach wyższych.
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapewnia, że 500 Plus to nowa jakość polityki rodzinnej, a nie kolejny projekt socjalny.

Reklama

Jak podkreśla - świadczenie ma charakter powszechny, uniwersalny i dotyczy wszystkich rodzin mających więcej niż jedno dziecko. Komponent socjalny dotyczy rodzin z dziećmi, spełniających kryterium dochodowe, które, w ocenie minister rodziny, jest bardzo wysokie. W pomocy społecznej wynosi ono 514 złotych, natomiast w 500Plus - jest to 800 złotych na miesiąc na osobę w rodzinie.

Elżbieta Rafalska przekonuje, że świadczenie wychowawcze może realnie wpłynąć na decyzje rodzin o posiadaniu dzieci. Na tym rządowi bardzo zależy - mówi minister rodziny pracy i polityki społecznej. - Nie chcemy żeby rodziny były tylko 2plus1 i dużo tu sobie obiecujemy. Wiemy, że Polki rodzą chętnie gdzie indziej i chcemy żeby tak się stało też w Polsce - mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Zapewniła że po wstępnych konsultacjach postanowiono nie wliczać tego świadczenia do dochodu, przy ustalaniu prawa do korzystania z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego czy funduszu stypendialnego. To sprawi, że rodziny, którym zostanie przyznane 500 złotych na dziecko nie utracą przez to dotychczasowych wpływów z innych źródeł.

Świadczenie wychowawcze 500 złotych będzie przysługiwało rodzicom na dzieci do 18 roku życia. Jak wyjaśnia minister Rafalska - w momencie osiągnięcia dorosłości przez starsze dziecko - młodsze dla systemu świadczeń stanie się "pierwszym dzieckiem" na które świadczenie będzie przysługiwać w zależności o tego, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe do 800 złotych na osobę miesięcznie.

W projekcie jest zastrzeżenie, że świadczenie może przybrać formę rzeczową, w przypadku wątpliwości ośrodka pomocy społecznej co tego, czy pieniądze byłyby wydane zgodnie z przeznaczeniem. Jak podkreśla minister - taka zasada nie jest niczym nowym, obowiązuje już w systemie pomocy społecznej. Teraz projekt jest w fazie konsultacji społecznych, które mają odbywać się w każdym województwie z udziałem samorządowców i pracowników socjalnych.

Założenia systemu Rodzina 500 Plus oraz innych projektów resort przedstawił podczas śniadania prasowego z udziałem ministra i wiceministrów rodziny pracy i polityki społecznej.